Vi mener!

Her finner du valgprogrammet til Sandnes SV for perioden 2023 til 2027:

Sandnes SV Arbeidsprogram 2023-2027

Vi vil planlegge, utvikle og bygge Sandnes i tråd med FNs bærekraftsmål. SV mener at vi må følge både FNs naturpanel sine anbefalinger for å unngå at dyr og planter dør ut, og FNs klimapanel for å hindre at temperaturen stiger over 1,5 grader. Vi vil arbeide for at kommunen blir en foregangskommune for å nå bærekraftsmålene. Bare da vil Sandnes være en kommune for alle, også i framtida.