Omsorg skal ikke på salg til utlandet!

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 13. april 2015
Oppdatert: 13. april 2015
Lesetid: ca. 2 min

TISA er en frihandelsavtale for tjenester som vil presse frem konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, på bekostning av arbeidstakere, forbrukere og vanlige borgere.

Regjeringen er inne i forhandlinger om en omfattende tjenestehandelsavtale med USA, EU, Australia og en rekke andre land, den såkalte TISA-avtalen (Trade in Services Agreement).  Disse forhandlingene foregår i all hemmelighet og vil få store konsekvenser for Norge og vår viktige og velfungerende velferdsstat.

Sammen med kommunereformen som er foreslått av regjeringen legges det nå til rette for at det kan bli utenlandske selskap som skal bestemme når du skal få kveldsstellet ditt eller når du får hjelp til å stå opp om morgenen. Jo større kommuner vi får jo mer interessant er det for internasjonale og kanskje til og med multinasjonale selskap å prøve å få overta driften av sykehjemmet i kommunen din.

Det vil heldigvis være gode ansatte som fortsatt vil gjøre en god jobb, men disse selskapene vil forlange overskudd, så deler av pengene vil gå til å dekke disse kravene. Det går utover lønnen og ikke minst pensjonen til de ansatte.

TISA vil stille krav om privatisering både av norske offentlige tjenester og de offentlige tjenestene til utviklingslandene og går dermed lenger enn både GATS og EUs Tjenestedirektiv. Vi i SV er sterkt kritisk til å utsette sektorer som helse- og sosialtjenester, utdanning og kulturpolitikk for internasjonal konkurranse. Dette er ekspresskonkurranseutsetting av tjenestene våre, og det mest vidtrekkende liberalistiske verket på flere år. TISA vil dessuten gjøre det svært vanskelig å reversere privatisering gjennomført av tidligere regjeringer, fylkesting eller bystyrer/kommunestyrer. Dette vil dermed innskrenke demokratiets muligheter til selv å bestemme hvordan man til enhver tid vil organisere samfunnets velferdstjenester. Allerede i dag er det rettsaker rundt om i verden fordi internasjonale selskap ikke aksepterer håndheving av regelverket i offentlig regi.

Vi mener at det ikke er behov for ytterligere privatisering og deregulering av tjenestesektoren, og sier derfor nei til TISA. Dersom det skulle bli en eventuell internasjonal avtale må ikke offentlige tjenester berøres av avtalen, noe også Norge har understreket i sitt innledende tilbud. SV ser det som viktig at alle uklarheter i avtalen som kan åpne for privatisering av offentlig sektor må bort. Helse, utdanning og alle de sektorene og undersektorene vi anser som offentlige må spesifiseres som unntak i en eventuell avtale om tjenestehandel.

Det sivile samfunn har lite og ikke noe innsyn i forhandlingene, mens derimot lobbyister fra storselskap har hatt innsyn før forhandlingene offisielt har startet og lagt sine føringer uten innblanding fra andre instanser. Vi krever at forhandlingene må stoppes og åpnes for innsyn slik at konsekvensene blir kjent.

Vi i SV deler bekymringen til Dr. Odile Frank, leder av internasjonal forening for offentlig ansatte som sier forslaget vil gi økte helsekostnader i fattige land og lavere kvalitet i rike land.

Vi oppfordrer alle til å stille seg bak markeringen mot TISA og TTIP lørdag 18. april og oppfordrer alle til å si fra om at vi vil ha ansvar for det offentlige tilbudet selv. SV ønsker ikke et todelt helsesamfunn