Frukt i skolen – et viktig tiltak

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 26. juli 2015
Oppdatert: 26. juli 2015
Lesetid: ca. 2 min

Heidi Bjerga, 1. kandidat til kommunevalget i Sandnes og fylkestingsvalget i Rogaland har hatt dette leserinnlegget på trykk på debattsiden i Stavanger Aftenblad og Haugesunds Avis.

 

Nina Ørnes fra Unge Høyre beskriver i Aftenposten 15. juli læreren og skolefrukt på denne måten: –Hva hjelper det egentlig å ha god konsentrasjon hvis læreren ikke kan det han snakker om. Hva hjelper det egentlig å være hundre prosent fokusert hvis du ikke forstår det læreren underviser i?

Da får vi finne fram resultatene fra ny norsk følgeforskning som kom i 2014 om konsekvensene av gratis frukt i skolen. Rapporten «Sosial ulikhet i helse», er en kunnskapsoversikt på feltet, og der rådes regjeringen til å gjøre det stikk motsatte av det som Høyre og Nina Ørnes gjør – innføre gratis skolefrukt i hele grunnskolen, som et av flere viktige tiltak. «Helse og helsevaner som etableres i tidlige år har større innvirkning på mulighetene til å lykkes i skolegang og arbeidsliv», heter det i rapporten som er laget av et bredt sammensatt ekspertpanel ledet av professor Espen Dahl ved Sosialforsk, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Da over 700 helseeksperter var samlet under den 11. Nordiske helsekonferansen i Trondheim i 2014, ble sosial ulikhet trukket fram som den største trusselen mot folkehelsa i vår del av verden. – En mer rettferdig fordeling av helse og velferd må være en hovedoppgave i de nordiske landene i tida framover, uttalte europadirektør i WHO, Zsuzsanna Jakab. Med dette som bakteppe mener professor Elling Bere fra Universitetet i Agder, det er uforståelig hvordan helseminister Bent Høie kan fronte arbeidet med å styrke forebyggende helsearbeid og stimulere til sunnere kosthold, uten at regjeringen vedkjenner seg konsekvensen av å fjerne gratis frukt på ungdomstrinnet.

Den norske fellesskolen har utrolig mange gode kvaliteter, som vi må ta godt vare på. Vi må ikke ensidig fokusere på toppresultat på målinger. For noen år siden skåret den norske skolen best av alle på PISA-undersøkelsen vedrørende demokratiforståelse. En kvalitet som har stor samfunnsmessig betydning.

SV ønsker en god offentlig skole hvor alle får anledning til fullføre. Vi ønsker en heldagsskole hvor elevene får undervisning i både realfag, og praktiske og estetiske fag. Vi prioriterer en skole med nok lærere slik at hver enkelt elev får hjelp til å bruke og utvikle sin kompetanse. Derfor vil vi ha en norm for lærertetthet.

I tillegg så har vi, i motsetning til Unge Høyre, tillit til at lærerne i skolen i dag har kompetanse til å undervise våre elever. Og med litt frukt innabords vil det hjelpe på konsentrasjonen til elevene slik at de klarer seg enda bedre. Og underveis får de med seg både realfag og en god forståelse for verdiene av demokrati og et velfungerende samfunn.

SV ønsker å føre en politikk for å redusere sosiale helseforskjeller. Derfor følger vi opp oppfordringen i rapporten Sosial ulikhet i helse, og europadirektør i WHO. Regjeringen kuttet ut skolefrukten, de hadde visst bare penger igjen til sin egen frukt. SV vil fortsette å arbeide for at skoleelever i hele landet skal få skolefrukt.

Heidi Bjerga, 1. kandidat Rogaland SV