Kommunestruktur og litt til.

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 03. april 2016
Oppdatert: 03. april 2016
Lesetid: ca. 2 min

30. mai skal det være folkeavstemming i Sandnes, Stavanger og Sola. Da avgjøres det om vi får en storkommune på Nord-Jæren, eller om Sandnes fortsatt skal være en egen kommune. Det er innbyggerne som avgjør dette, og vi håper virkelig at alle benytter muligheten til å stemme på framtidens kommune. Det er utarbeidet et prinsippdokument som skal sendes alle husstandene i alle tre kommunene før folkeavstemmingen.

Vi legger ved lenke til dokumentet her; https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/Aktuelt-og-presse1/Nabosamtaler-med-Sola-og-Stavanger1/Prinsippdokumentet/

Dokumentet er utarbeidet av ordfører, varaordfører og gruppeleder i det største opposisjonspartiet i hver kommune. Det er ennå ikke politisk behandlet, men det legges ikke opp til at det blir endringer når det kommer til formannskap og bystyre i kommunene. Vi ber dere lese dokumentet, og tenke på om dette er et godt grunnlag for å akseptere en ny storkommune. Husk også på at ethvert vedtak i en kommune, stor eller liten, bare gjelder fram til et nytt vedtak blir gjort.

Tirsdag 5. april kl. 18 inviterer initiativet Ja til Sandnes til et åpent møte på Bøndenes Hus i Sandnes. Tema er Ja til Sandnes, og målet er å etablere et styre som skal arbeide for at Sandnes består som egen kommune. SVs gruppeleder Heidi Bjerga vil delta på møtet, og vi håper du også kommer.

Sandnes SV har hatt årsmøte, og valgt nytt styre. Ny leder er Trond Even Ravndal.

Styret i Sandnes SV. Foran fra venstre Wanya Valkyrie Drage, styremedlem og Eva-Tone Breivik, nestleder. Bak fra venstre: Elin Dalen-Rasmussen, vara medlem, Trond Even Ravndal, leder, Nina Eltervåg, styremedlem, Tore Haye, sekretær.

Styret i Sandnes SV.
Foran fra venstre Wanya Valkyrie Drage, styremedlem og Eva-Tone Breivik, nestleder.
Bak fra venstre: Elin Dalen-Rasmussen, vara medlem, Trond Even Ravndal, leder, Nina Eltervåg, styremedlem, Tore Haye, sekretær.

I tillegg er Olav Levin Johansen varamedlem.

Vi håper dere tar kontakt hvis dere har noe på hjertet, har innspill til saker vi bør ta opp eller forslag til møter vi bør arrangere. Dere kan sende epost til sandnes@sv.no eller bruke facebooksiden https://www.facebook.com/sandnessv/ Hvis dere ikke allerede har vært inne og klikket liker på siden vår, så håper vi dere gjør det nå. Vi kommer til å sende en ny mail om ikke så lenge. SV skal utarbeide nytt arbeidsprogram til stortingsvalget neste år, og vi vil invitere dere til å komme med forslag. Dette kommer vi tilbake til.

For styret

Tore Haye

Sekretær