Ingen målestasjon i Sandnes

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 10. mai 2016
Oppdatert: 10. mai 2016
Lesetid: ca. 1 min

Målestasjon for kartlegging av luftkvaliteten i Sandnes sentrum

Heidi Bjerga (SV) spurte i mars om ordfører kan bidra til at det blir satt opp en målestasjon for kartlegging av luftkvaliteten i Sandnes sentrum.

Fung. ordfører Pål Morten Borgli (Frp) viste til notat fra kommuneoverlegen, og sa at med bakgrunn i informasjonen i dette så vil det ikke bli prioritert å få satt opp målestasjon nå. Notatet fra kommuneoverlegen ble utdelt til formannskapets medlemmer.

 

svar mars 2016 målestasjon