Nei til profitt i velferden

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 19. mai 2016
Oppdatert: 20. mai 2016
Lesetid: ca. 2 min

Vi må få slutt på at privatpersoner kan gjøre seg steinrike på å eie grunnleggende velferdstjenester finansiert av dine og mine skattepenger skriver Trond Even Ravndal, leder i Sandnes SV.

Nå må vi snu hver stein for å sikre at offentlige midler som bevilges til velferdstjenester, i sin helhet går til dette formålet. Private investorer skal ikke få fylle sparegrisene sine med våre skattepenger. Disse pengene skal gå til det de var ment til, nemlig til å drifte sykehjem, asylmottak og barnehager, med høy kvalitet.

Velferdsprofitører

Å investere i velferd gir investorer stabile inntekter, liten kapitalinnsats og forutsigbar profitt. Derfor ønsker tunge investeringsselskaper å eie både skoler, barnehager, sykehus, asylmottak og sykehjem. Velferdsprofitørene har hendene sine dypt nede i slunkne kommunekasser rundt om i Norges land.

Det sier seg selv at disse private investorene ønsker å tjene penger. Å skaffe seg overskudd på velferdstjenester handler alltid om å kutte kostnader. Ettersom velferdstjenester preges av sårbare brukere og sammensatte ytelser, får kuttene store konsekvenser for dem som berøres, nemlig barn, asylsøkere og eldre.

Velferdsprofitørene tjener penger ved å kutte i bemanning, ved å bruke færre faglærte og ikke minst ved å svekke lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte.

Brudd på lover og forskrifter

SV mener at skattepengene våre heller burde gått til anstendige lønninger, til å heve kompetansen og til flere sykehjems- og barnehageplasser. SV i Sandnes vil følge opp arbeidet Oslo SV har gjort med å få helseetaten til å gå gjennom avtalene med leverandører av helse- og omsorgstjenester. Der ble det avdekket gjentatte brudd på lover, forskrifter og instrukser. Det er gjentatte brudd på forhold som går ut over brukernes helse og trivsel, og de har vist manglende vilje til å etterkomme kommunens pålegg om å oppfylle kontrakten. I Oslo har de nå sagt opp avtalen med Orange Helse som følge av gjennomgangen. Sandnes SV vil ta dette opp her i kommunen, og be om en gjennomgang av tjenestene for å avklare om de leverer tjenestene slik de skal.

Offentlige midler

Vi har vært for sløve overfor investorer og selskaper som ønsker å tjene penger på velferd i Norge. Med «vi» mener jeg hele det politiske Norge, staten og kommunene som kjøper velferdstjenestene. Vi har ikke vært nok opptatt av hvor pengene har tatt veien. En betydelig andel av de større kommersielle selskapene som leverer velferdstjenester i Norge, eies fra skatteparadiser eller land ofte brukt til overskuddsflytting. De seneste avsløringene i Panama-papirene viser at bruken av skatteparadiser er like utbredt som det SV har advart mot.

SV har foreslått for Stortinget at det skal settes ned et offentlig utvalg som skal utrede omfanget av profitt fra offentlig finansierte velferdstjenester. Utvalget må snu hver stein for å sikre at offentlige midler som bevilges til velferdstjenester i sin helhet går til dette formålet. Vi må få slutt på at enkeltpersoner kan fylle sine utenlandske kontoer med mine og dine skattepenger!

Her kan du lese hele innlegget – side 29: Nei til profitt i velferden

Leserinnlegget sto på trykk i Stavanger Aftenblad 11. mai 2016