SV støtter de streikende ved Traftec

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 02. juli 2018
Oppdatert: 02. juli 2018
Lesetid: ca. 1 min

Sandnes SV ønsker å gi de streikende ved bedriften Traftec all sin støtte. Det er med stor bekymring at vi opplever at det fremdeles er bedrifter i Norge som vil undergrave bevist den norske modellen med trepartssamarbeidet, der tariffavtaler bidrar til en samordnet og fornuftig lønnsdannelse.

I historisk perspektiv har Norge gjennom sine arbeidsavtaler bidratt til trygge og gode arbeidsplasser, noe som også gir store utslag på effektivitet og konkurransefortrinn. Derfor er det med undring og stor bekymring at arbeidsgivere, her ved Traftec sin ledelse ikke ser denne sammenheng.

Sandnes SV forventer at ansatte som utfører arbeid for offentlige instanser har ryddige arbeidsforhold, og at Rogaland fylkeskommune og Statens Vegvesen sier opp avtalen med bedriften inntil en tariffavtale er på plass.

Sandnes SV