Vent ikke med nye regler mot svart arbeid og sosial dumping

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 06. juli 2018
Oppdatert: 06. juli 2018
Lesetid: ca. 2 min

Leserbrev i Stavanger Aftenblad 5. juli.

I følge Skatteetaten unndras det skatt for 40 milliarder kroner i Norge (tall fra 2015). Dette er penger som skulle vært brukt på skole, barnehage og omsorg rundt om i landet. I stedet opplever seriøse firma at de må konkurrere mot firma som unndrar skatt og jobber svart. Nær 70 prosent av bedriftene innen maling og belegg sliter nå på grunn av de useriøse firmaene. Det betyr at handverkere med kompetanse og firma med fagfolk taper i konkurransen.

Firma som ville gjort en faglig god jobb, og i tillegg betalt inn skatt til fellesskapet.

De rette tiltakene

Men det er mulig å endre dette. Ifølge Fri Fagbevegelse har nå 169 norske kommuner og fylkeskommuner en plan for hvordan de skal hindre at skattepengene går til selskap som snyter på skatten og stjeler lønna til ansatte. De har innført forskjellige modeller og tiltak for et ordnet arbeidsliv. En del gjør som Oslo kommune, som har innført landets strengeste regler mot svart arbeid og sosial dumping. Selskapene som blir leid inn av kommunen, må bruke fast ansatte. Det er ikke lov med mange underleverandører, alle skal få tarifflønn og det er strengere oppfølging av kontraktene.

Det bygges mye rundt om i fylket, både rådhus, skoler og barnehager. Derfor mener vi det offentlige må opptre seriøst, og sikre at ansatte i bedrifter som utfører arbeid for alle offentlige etater har ordna arbeidsforhold.

Gjør det nå!

Vi mener også at kommuner og fylkeskommunen må bruke samme strenge regelverk som Oslo kommune har innført. Og det må de gjøre nå, ikke vente til 1. januar 2019. Da har riktignok Stortinget vedtatt å begrense bruken av innleid arbeidskraft fra bemanningsbyrå, og de stopper muligheten til å gi ansatte nulltimerskontrakter.

Men vi må gjøre mer, og vi må gjøre det nå. Våre fagfolk og næringslivet fortjener skikkelige vilkår. Og vi trenger hver skattekrone vi kan få til å gi skikkelige arbeidsforhold for alle som jobber i våre skoler, barnehager og sykehjem.