Ja til fredsøvelser – nei til krigsøvelser

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 14. oktober 2018
Oppdatert: 14. oktober 2018
Lesetid: ca. 3 min

Markering mot militærøvelsen Trident Juncture i regi av IKFF.

Sandnes SVs Heidi Bjerga holdt denne appellen:

Velkommen til fredsbyen Sandnes.

I august 1945 ble byene Hiroshima og Nagasaki ødelagt av atombomber, og flere hundretusen menneskeliv ble ødelagt.

I 82 foreslo ordfører Takeshi Araki av Hiroshima å etablere Mayors for peace – Ordførere for fred, for å fremme solidaritet og samle byer for å arbeide mot anskaffelse av atomvåpen.

Ordføreren har til nå i 2018 samlet 7 642 kommuner og byer fra 163 land i sitt fredsinitiativ. I Norge har så langt 101 kommuner og fylkeskommuner sluttet seg til.

Det var bare et tre midt i sentrum av Hiroshima som overlevde atombomben. I vår lovte ordføreren vår Stanley Wirak at Sandnes skulle slutte seg til fredsnettverket, etter oppfordring fra SV. Han lovte også at vi skal plante et fredstre i parken som snart kommer på Ruten, som symbolsk støtte til Ordførere for fred sitt arbeid for å avskaffe atomvåpen.

Men fredsarbeidet er ikke enkelt. I desember 2017 mottok ICAN fredsprisen. ICAN leder den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen. Det var en stor anerkjennelse. I årets forslag til budsjett har regjeringen foreslått å kutte støtten til ICAN.

FN-rapporten som ble lagt fram mandag sier vi må halvere utslippene de neste 12 årene skal vi unngå temperaturøkning på mer enn 1,5 grader. Hva har FN sin klimarapport å bety for dette arrangementet tenker du kanskje?

Det har stor betydning – for forsvaret er unntatt klimaansvar. De er holdt utenfor alle klimaberegninger. De kan fortsette som før. Fordi hele det militærindustrielle komplekset er unntatt CO2-regnskapet.

Vi vet at krig bidrar til nød og mennesker på flukt. Til det har vi dessverre for mange eksempler å vise til. Og at det koster milliarder av kroner, og gjør millioner av mennesker hjemløse. Nå er 65 millioner mennesker på flukt fra krig og nød. Klarer vi ikke redusere klimautslippene kan vi tidoble antall flyktninger. Da kan vi snakke om flyktningekrise.

Vi mener drift av forsvaret må være med i klimaregnskapet. Det er eneste måten å komme i mål uten å ødelegge kloden. De bidrar med enorme utslipp som ødelegger for framtidens generasjoner. Både med øvelser som Trident Juncture og når vi kriger.

Vi lever i en tid hvor USA bidrar til økt spenning.

Mens USA har den mest ustabile presidenten noen gang, får USA plassere 350 amerikanske marinesoldater i indre Troms. Der skal de være i fem år. Den russiske ambassadøren har allerede varslet mottiltak.

Mens USA har den mest ustabile presidenten de noen gang har hatt, får de sende atomdrevet hangarskip til øvelsen i nord.

Mens USA har den mest ustabile presidenten i historien sier generalen på det atomdrevne hangarskipet USS Harry S. Truman, at de ikke er der for å true, men for å avskrekke eventuelle motstandere.

Mens USA har den mest ustabile presidenten i historien foregår en NATO-øvelse i nord med 50 000 soldater fra mange land.

Men det som bekymrer vår forsvarsminister er at Russland hadde en militærøvelse tidligere i høst.

– Selv om vi erkjenner at Russlands militære aktivitet i nord ikke primært er rettet mot Norge, kan vi ikke overse det som skjer så nær våre landområder, sier hun i en artikkel i Nettavisen.

Utenriksministeren mente at russisk øvingsaktivitet ikke nødvendigvis bidrar til å dempe spenningsnivået.

NATO og Norge har planlagt i øvelsen Trident Juncture i lang tid. Hvor scenariet er at Norden blir angrepet av Russland. Hvor mye demper den øvelsen spenningsnivået?

Der er ikke alltid at kommentarer på facebook er så konstruktive, men til slutt vil jeg sitere en kommentar:

Man skal være rimelig blåst for ikke å forstå at en stor NATO-øvelse i Norge ikke øker sikkerheten i Norge. Tvert imot så fremmer det Norge som mål i en eventuell krig.

Derfor protesterer vi mot NATOs opprustning som vi mener er krigsforberedelser, og en trussel mot klima og befolkningen.