Sandnesmarka

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 13. november 2018
Oppdatert: 13. november 2018
Lesetid: ca. 2 min

Sandnes SV vil sikre forutsigbarhet og langsiktighet for landbruket og tilgang på friluftsområder i kommunen. Vi vil arbeide for vern av Sandnesmarka med dagens grenser. I tillegg vil vi arbeide for å redusere forslaget om å omdisponere 812 daa landbruksjord til utbyggingsområder. Vi er enige med Bondelaget som har levert innspill til revideringen av kommuneplanen. Der skriver de: Sandnes bondelag ønsker å bevare dagens LNF-områder slik som de allerede er og vil ikke gi slipp på mer areal. Her kan du lese mer om vårt arbeid for å bevare Sandnesmarka og sikre LNF-områdene i kommunen.

Vi fikk besøk av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, og tok han med oss til Brattebø for å vise han deler av området vi er opptatt av skal få vern. Da lagde Aftenbladet denne reportasjen: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/9mAPbE/SV-vil-verne-Sandnesmarka

Posisjonen mener vi er populistiske: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/Xw1B2x/Advarer-mot-hellig-markagrense

28. oktober arrangerte vi møte med landbruks- og friluftsorganisasjoner, og Aftenbladet lagde denne reportasjen: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/J182Xj/Ville-sikre-grensene-for-Sandnesmarka

Frp skriv leserbrev om at vi er populistiske: Jan Refsnes svarte følgende: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/kaV2wa/Frp-har-ikke-satt-seg-inn-i-Sandnesmarka-saken

12. november diskuterte bystyret jordvern og en revisjonsrapport som bekrefter at vi mangler strategi for å hindre nedbygging og at vi fortsetter å bygge ned LNF-områder i neste kommuneplanperiode. Da lagde Sandnesposten denne artikkelen: https://sandnesposten.no/nyheter/bjerga-misfornoyd-med-utviklingen/19.18798

I tillegg lagde Aftenbladet denne reportasjen: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/qn4Rwm/Bystyret-diskuterte-jordvern-i-kveld-Mer-matjord-er-truet-i-Sandnes