Fanemarkering for Traftecstreiken

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 27. november 2018
Oppdatert: 27. november 2018
Lesetid: ca. 2 min

SVs Heidi Bjerga fikk holde appell under fanemarkeringen for Traftecstreiken i Stavanger 26. november.

Godt å se dere.

Men likevel så frustrerende. At vi i november 2018 fortsatt må markere støtte til dere som streiker. At verken arbeidsgiver eller oppdragsgiver skjønner alvoret. Det er så vanvittig frustrerende at vi står her og må drive voksenopplæring.

For Statens Vegvesen, en statsbedrift som har tariffavtaler for sine egen ansatte. Men som ikke klarer å kreve det av sine underleverandører. For fylkeskommunen som er veieier. Som burde stå fremst i å kreve at ansatte som utfører oppgaver skal har rettigheter som ansatte i staten og kommuner tar som en selvfølge.

Som ikke ser alvoret i at det offentlige må sikre gode lønns- og arbeidsforhold gjennom avtaler. Det gjelder både i anbud og innkjøp. Som ikke skjønner at det offentlige må gå foran og bidra til at bedriftene som får oppdrag tilbyr sine ansatte seriøse arbeidsforhold.

Det offentlige kan ikke, og skal ikke går på akkord med rettigheter som gjør at seriøse arbeidsgivere mister oppdrag fordi de prioriterer å ha egne ansatte med tariffavtaler. Staten, som vi trodde var en seriøs arbeidsgiver må la være å bruke leverandører som ikke tar dette på største alvor. Eller de må kreve at det blir innført tariffavtaler.

Vi sto sammen i kampen for å beholde arbeidsmiljøloven, men klarte det ikke. Vi ser en regjering som svekker rettigheter gang etter gang.

Vi ser offentlige etater som ikke tar ansvar.

Av en eller annen grunn kommer jeg på Ola Tveiten av Lillebjørn Nilsen og verset som lyder:

Og snart skal vegen opnast med mange store ord
Så får vi sjå ein kakse som kan klippe av ei snor
Og narren står og smiler – vi har sett det så ofte før
Og held sin takketale for den stolte kontraktør.

Så ropar dei alle høgt hurra
-Sudelida sudelidei!
Får biletet sitt i bla’
Sudelida sudelidei!
Men du finn nok ikkje oss
blant alle dei fine folk i floss
Nei, du kan be dei dra til Moss!
-Sudelida sudelidei!

 

Allerede i juli vedtok Sandnes SV å gi de streikende ved bedriften Traftec all sin støtte. Det er med stor bekymring at vi opplever at det fremdeles er bedrifter i Norge som vil undergrave bevist den norske modellen med trepartssamarbeidet, der tariffavtaler bidrar til en samordnet og fornuftig lønnsdannelse.

I historisk perspektiv har Norge gjennom sine arbeidsavtaler bidratt til trygge og gode arbeidsplasser, noe som også gir store utslag på effektivitet og konkurransefortrinn. Derfor er det med undring og stor bekymring at arbeidsgivere, her ved Traftec sin ledelse ikke ser denne sammenheng.

Sandnes SV forventer at ansatte som utfører arbeid for offentlige instanser har ryddige arbeidsforhold, og at Rogaland fylkeskommune og Statens Vegvesen sier opp avtalen med bedriften eller krever at en tariffavtale er på plass.

Rogaland SV vedtok sist helg en støtte til dere som streiker. Vi står fortsatt sammen med dere.

Det er provoserende at vi i november fortsatt må stå på barrikadene for rettigheter som de fleste av oss tar som en selvfølge. Fordi både staten og fylket ikke skjønner alvoret.