Nytt styre i Sandnes SV

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 25. januar 2019
Oppdatert: 25. januar 2019
Lesetid: ca. 1 min

Sandnes SV er klar for valgåret 2019. Årsmøte valgte enstemmig Eva-Tone som leder. Hun skal lede Sandnes SV gjennom et spennende valgår. Sandnes SV har fått 10 nye medlemmer bare den siste uken, og Eva-Tone sier det er inspirerende med så stor medlemsvekst.

Med seg i styret får hun Jan Refsnes som nestleder, Og Tore Haye som sekretær. Nina Eltervåg, Arvid Erga og Mette Haugvaldstad. Eirin Aske og Olav Levin stiller opp som vara.

Dette er et godt styre med mange dyktige folk. Det er ekstra inspirerende når vi vet at varaene og stiller på styremøter. Det gir oss god kontinuitet sier leder Eva-Tone Breivik.

Årsmøtet vedtok nytt arbeidsprogram for valgperioden 2019 til 2023. Der er det mye ny politikk, og det nye styret ser fram til å drive valgkamp med et godt program sammen med gode kandidater og engasjerte medlemmer. Hovedsaker der er varig vern av Sandnesmarka og styrket jordvern, økt grunnbemanning og nei til konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester, rettferdig fordeling og utjevning og sist men ikke minst kollektivsatsing og klimautfordringene.

Årsmøtet vedtok også uttalelsen Krise på greske øyer – hjelp flyktningene! Uttalelse årsmøtet Sandnes SV jan 19

Tilslutt ble årsmøtedeltagerne invitert på kake for å feire at Sandnes SV er 50 år i år.