Arbeidsprogram 2019 til 2023

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 01. mars 2019
Oppdatert: 12. mars 2019
Lesetid: ca. 1 min

Sandnes kommune skal være inkluderende, bærekraftig og rettferdig. Vi skal ta klimautfordringene på alvor, og gjøre kommunen livskraftig. Landbruket skal sikres forutsigbarhet og sikkerhet for framtidig drift, samtidig som vi sikrer gode grøntområder utenfor byen og grønne lunger inni byen. Vi skal gjøre sentrum levende samtidig som bydelene skal styrkes. Vi må sikre kommende generasjoner nye muligheter i vår fargerike kommune. I dag lever rundt 1000 barn i fattigdom i Sandnes. Slik kan det ikke fortsette. Vi må utjevne de sosiale forskjellene i kommunen. Vi skal arbeide aktivt for at alle skal ha gode oppvekstsvilkår, og FNs klimarapport og bærekraftmål skal være premiss for våre politiske prioriteringer, slik at kommende generasjoner får nye muligheter.

Vedtatt arbeidsprogram 2019 til 2023 Sandnes SV