Hvorfor økende forskjeller i Norge

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 22. mars 2019
Oppdatert: 22. mars 2019
Lesetid: ca. 3 min

Våre felles penger bør brukes på en bedre velferd for alle, ikke til profitt for noen få. Det er forskjell på å tjene penger på å selge en vare og på å selge velferdstjenester.

Å sørge for gode velferdstjenester er en av de viktigste oppgavene for oss politikerne. Uansett hvor mye penger du har, skal du være trygg på at det finnes gode barnehager for barna dine. At det er et godt sykehjem der når du blir gammel. Og at det finnes barnevern som tar vare på de ungene som trenger det.
Da er det et stort problem at stadig mer av disse pengene forsvinner ut av velferden, og inn på kontoene til noen få rike eiere av enorme kommersielle selskap, som driver med barnehage og omsorg.
I dag eies en fjerdedel av privat omsorg av ett konsern, som blir kontrollert fra skatteparadis i Luxembourg. I barnehagesektoren har de fire største barnehagekjedene, økt egenkapitalen fra 250 millioner i 2007 til 4 milliarder i 2016. Samtidig har de store kommersielle barnehagekjedene flest barn per ansatt.

La oss ta Sandnes kommune som eksempel på hvordan slike tall kan oppstå. I Sandnes er der 40 privateide barnehager De privateide barnehagene mottar den neste fireårsperioden rundt 58 millioner kroner i direkte overføringer samtidig som de får økt overføring på  22 millioner basert på at det er to år gamle regnskap som skal ligge til grunn. Dette på grunn av  regelverk vedtatt i Oslo. Samtidig må våre kommunale barnehager  kutte i driften, år etter år.

Sandnes SV er ikke mot privat dreven næringsvirksomhet eller valgfrihet. Vi er heller ikke mot at folk tjener penger. En bedrift som lager en vare som mange vil ha, skal selvfølgelig kunne ta ut så mye penger av selskapet som de vil. Men det er en fundamental forskjell på varer og barn. Produserer du en vare, kan du øke inntekten ved å selge mere. Driver du sykehjem eller en barnehage, finansiert av det offentlige, altså dine og mine skattepenger, har og skal du ikke ha den muligheten. Det har heller aldri vært målet for offentlig velferd, og må heller aldri bli det, selv om partier på høyre siden mener at salg av en vare  kan sammenlignes med salg av barnehage, barnevern, eldreomsorg, sjukehjem osv.
Den eneste måten å øke fortjenesten på er da ved å kutte kostnader. Den største utgiften er lønn og pensjon til ansatte. Det betyr også færre ansatte, færre i fast jobb, billigere arbeidskraft, og at man ikke kaller inn vikarer ved sykdom. I sum blir det  dårligere omsorg

Sandnes SV vil at hver krone som bevilges til velferd, skal gå til velferd. Vi ser det som en selvfølge at ingen skal tjene seg rike på å drive skoler i Norge. Sånn bør det også bli i resten av velferds Norge. SV har foreslått et profittforbud på Stortinget, som  dessverre har blitt stemt ned. Når er det lokalvalg. Da kan vi sammen sørge for at pengene vi i denne kommunen bruker på barnehager, barnevern, sykehjem og annen velferd, blir brukt til å gjøre tilbudet bedre for alle, og ikke til å bygge større formuer for noen få.

Sandnes SV

Jan Refsnes

2.kandidat til kommunevalget