Gratulerer med dagen!

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 01. mai 2019
Oppdatert: 01. mai 2019
Lesetid: ca. 4 min

Vi lever i ei splittet tid.

Jeg har lest om spanske redningsmenn som risikerer 20 år i fengsel for å redde båtflyktninger i Middelhavet. Flyktninger som tar sine barn på armen, og setter seg i en gummibåt i håp om å redde livet. Men som ikke alltid gjør det.

Det står i sterk kontrast til redningsaksjonen utenfor kysten i Møre og Romsdal hvor rederiet har gitt 1 mill til Redningsselskapet og Røde Kors som bidro til å redde passasjerene fra cruiseskipet som neste gikk på grunn. Hvor alle er helter.

Vi har en regjeringen gir økonomisk støtte til flyktningeleirene i Hellas – for at flyktningene ikke skal komme hit. Vi har alle sett reportasjene fra Morialeiren og andre leire for båtflyktninger. Der er de uten mulighet til å komme seg videre. De kan bli kalt inn til asylavhør i 2023 eller seinere.

Det mangler helsehjelp til barn og voksne, og barn vokser opp uten skolegang i overfylte flyktningeleire. Konsekvensen av dette er barn med selvmordstanker og som ikke har tro på ei framtid.

Jeg heter Heidi Bjerga, og representerer SV i bystyret i Sandnes. Dette er min andre periode i bystyret, så jeg har hatt et langt liv utenfor politikken. Arbeidslivet begynte på Lura Turistheim, og neste stopp var skjortefabrikken på Selje. Så har jeg jobbet på veikontoret i Hermannsverk, på diverse arkitektkontor, og for mange frivillige organisasjoner før jeg havnet i politikken.

Uten økonomisk selvstendighet får vi aldri likestilling, og fortsatt er det slik at kvinner tjener i snitt 87 kroner for hver 100lapp en mann tjener. Det vil ta mellom 50 og 100 år å utjevne dette med dagens tempo. På Island har de lovfestet retten til likelønn. Det mener vi i SV at vi må gjøre i Norge også.

SV vil arbeide for 6-timersdagen og er enig med Fagforbundet om at det vil gi flere anledning til å arbeide heltid – vi får bedre tjenester til de som trenger pleie og omsorg – de ansatte får bedre arbeidsforhold – sykefraværet går ned – og kommunen får bedre økonomi.

Vi må innom Alerissaken. Fagforbundet har stevnet Aleris fordi de mener at 24 medlemmer i Fagforbundet skal behandles som arbeidstakere, med rett til overtidsbetaling, feriepenger og pensjon etter arbeidsmiljøloven. Aleris har vist til EØS-avtalen og hevder de kan bruke arbeiderne som selvstendig næringsdrivende, uten arbeidsmiljølovens begrensinger.

Denne saken er viktig for hele det norske arbeidslivet.

Vi så det også da Pro-Service måtte sette oppdrag ut på anbud, og et enkeltmannsforetak på Østlandet vant anbudet. Pro-Service måtte si opp flere ansatte. De fikk tilbud om å jobbe som selvstendig næringsdrivende for enkeltmannsforetaket. På samme vilkår som de som jobbet for Aleris.

Dersom Aleris vinne denne saken står hele den norske modellen for fall. EØS-avtalen må vrakes. Vi kan ikke risikere at over 100 års arbeid for et anstendig arbeidsliv faller i grus.

Vi må stå sammen i kampen for:

Økt grunnbemanning

Rett til fast stilling – og slutt på  0%stillinger

Rett til hel stilling

6-timers dag

Likelønn nå og lovfestet rett.

Kommunal vikarbank med faste stillinger

2,5 lærlinger pr 1000 innbyggere

Offentlige tjenester – nei til privatisering og konkurranseutsetting

Sykelønn og et sikkerhetsnett som velferdsstaten sørger for – ikke karensdager.

Og vi må si nai til at private kan hente ut profitt fra velferd.

Og vi vil rydde opp i fadesen med arbeidsavklaringspengene – 3 100 flere har søkt om sosialhjelp etter at de fikk full stopp i utbetalingene over natten – uten varsel.

Vi vil ha Oslomodellen som grunnlag for anbud og innkjøp. For å sikre at vi kan få bukt med svart arbeid, for å hindre at pengene havner i skatteparadis, og for å sikre at de som leverer varer og tjenester til kommunen har ordna arbeidsforhold.

5 arbeidere ved Traftec streiket i over 300 dager for tariffavtale. Mandag fikk de avtalen sin. De kjempet for den norske modellen. SV støttet dem i kampen for et anstendig arbeidsliv. Gratulerer til de fem som holdt ut. Det har kostet, og det har vært krevende. Nå kan de endelig gå på jobb igjen med hodet hevet, og med tariffavtale.

Og vi støtter Arne Viste, som har tilbudt arbeid til ureturnerbare asylsøkere gjennom sitt selskap PLOG. Han mener det er vår plikt å gi mennesker mulighet til å forsørge seg selv. LO-kongressen vedtok i 2017 at LO skal gå inn for at asylsøkere med kjent identitet og lovlig opphold i Norge får rett til arbeidstillatelse. De mener det samme gjelder for ureturnerbare asylsøkere som har fått endelig avslag inntil retur blir mulig. Det handler om menneskeverd. For alle. Nå skal Arne Viste i retten, fordi han gir arbeid til ureturnerbare asylsøkere.

FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige, globale avtalen. Gjennom ICAN Cities Appeal kan norske byer bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.

Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militærstrategi og sikkerhetspolitikk.

Nå mobiliseres det for et forbud mot atomvåpen i hele landet. Det opprøret støtter vi i SV, og vi håper at Sandnes skal slutte seg til opprøret.

Her hadde jeg tenkt å si noe om bompenger, men velger å droppe det. Jeg vil heller avslutte med ungdommen.

«Folk sier alltid til oss at de er så håpefulle. De håper at de unge skal redde verden, men det kommer vi ikke til å gjøre. Det er rett og slett ikke nok tid igjen til å vente på at vi skal bli voksne og få makt til å bestemme. For innen 2020 må vi ha vendt utslippskurvene bratt nedover.

Det er bare ett år til.» Sa Greta Thunberg da hun fikk møte i EU i februar.

De unge klimastreiker og ber oss følge opp Parisavtalen og IPCC-rapportene, og vi må gjøre det nå. Det er vårt ansvar som folkevalgte. \lsdpriori