Rogaland SV ber om stans i utbygging av vindkraftanlegg på land

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 26. mai 2019
Oppdatert: 26. mai 2019
Lesetid: ca. 2 min

Heidi Bjerga, Rogaland SVs miljøpolitiske talsperson fikk representantskapets tilslutning til uttalelsen om stans i utbygging av vindkraftanlegg på land. Uttalelsen bel vedtatt 11. mai 2019.

Her kan du lese hele uttalelsen:

FNs naturpanel IPBES, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, la mandag 6. mai fram rapporten som gjør rede for naturens tilstand og konsekvenser for menneskers livsgrunnlag. Rapporten tegner et dystert bilde, og konkluderer med at menneskers utnyttelse av naturen i økende grad går på bekostning av naturens evne til å gi oss mat, energi og materialer i fremtiden.

Audun Lysbakken sier at Norge må følge Storbritannia og erklære en nasjonal nødsituasjon. Han sier klimakrisen er akutt, og at politisk og økonomisk forandring må gjennomføres i et tempo vi aldri har sett maken til (Aftenposten 7. mai 2019.) Lysbakken krever at regjeringen må komme tilbake til Stortinget om et halvt år med realistiske planer for klimakutt på 60 prosent innen 2030 og tilsvarende realistiske krav for å hindre tap av artsmangfold og natur.


Lars Haltbrekken har også uttalt seg om FNs rapport fra naturpanelet. Til VG sier han at regjeringen nå må ta grep. Haltbrekken sier at SV vil fremme forslag for å hindre at naturen bygges ned, og at det må opprettes nye nasjonalparker og andre verneområder. – Vi er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag, sier Lars Haltbrekken om den nye FN-rapporten. Én million av jordens åtte millioner arter er utrydningstruet, viser rapporten. Haltbrekken mener at rapporten ikke bare er skremmende lesning om internasjonale forhold, men at den viser at naturen i Norge også er under sterkt press.

Rogaland SV er enige med Lysbakken og Haltbrekken. Vi mener at vi nå må stoppe nedbyggingen av naturen. Det betyr at SV må arbeide for å å stoppe vindkraftanleggene som NVE har gitt løyve til, i tillegg til å si nei til nye anlegg nå.

Rogaland SV ber SVs stortingsgruppe gå gjennom konsesjoner som er gitt. Dersom anleggene som nå bygges ikke er i samsvar med løyvet som er gitt, ved at oppstart skjer for seint i forhold til konsesjon, eller at de bytter til andre vindturbiner enn omsøkt, må vi benytte anledningen til å stoppe nedbyggingen av naturen.

Dette kan være første grep for å vise at SV tar på alvor krisen som FN har informert om, og som både Haltbrekken og Lysbakken er enige i. Videre må SV ta ansvar for framtiden, og si nei til vindkraftanlegg i urørt natur uavhengig av rapporten som nå er under utarbeidelse.
Rogaland SV mener det ikke er nok å verne enkelte områder mot nedbygging. Vi må si nei til videre nedbygging av natur og rasering av biologisk mangfold.