Vil ikke Sandnes ha et sunt arbeidsliv?

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 04. juli 2019
Oppdatert: 04. juli 2019
Lesetid: ca. 2 min

Når Pål Morten Borgli i formannskapet den 3 juni utrykker seg skeptisk til at Sandnes Kommune skal, etter forslag fra SVs Heidi Bjerga, støtte opp om byggebransjens UROpatrulje med den begrunnelsen av at det er unødvendig å gå næringslivet ekstra i sømmene, så er vel det et bevis på at FRP egentlig ikke har kjennskap til hvordan arbeidslivet har endret seg de siste 10 til 15 årene.

Eller kan det være slik at FRP ønsker denne forverringen velkommen. Spesielt blir det vel også når næringslivet selv er med å finansiere Byggebransjens UROpatrulje.

Når SV igjen tar opp saken i bystyret den 17 juni, ble det også fra Arbeiderpartiet stemt for at den ikke skal støttes, mens LO Rogaland, næringslivet, Fellesforbundet, fylkestinget i Rogaland, høyrestyrte Stavanger kommune for å nevne noen, ser behovet og går aktivt med.

Arbeiderpartiet støtter altså ikke en sak som skal bidra med å bekjempe sosialdumping, svart arbeid, slavekontrakter og direkte kriminelle aktører i arbeidslivet hvor det undras skatter på milliarder av kroner. Skattekroner som skulle kommet samfunnet vårt til gode

Hva er så Byggebransjens UROpatrulje. Først å fremt er det å jobbe for en seriøs bransje med like konkurransevilkår. Den skal avdekke og synliggjøre omfang. Få informasjon ut til oppdragsgivere og drive forebygging, inkludert opplæring ved skoler. Ta imot og kvalitetssikre tips om svart arbeid, arbeids- og boforhold med mer.

Jeg selv har vært i arbeidslivet i 47 år og har nå vært pensjonist i litt over et år, og det var trist å forlate arbeidslivet i en verre tilstand en da jeg begynte. Jeg blir enda mer bekymret når jeg opplever at et parti som burde vært et foregangsparti når det gjelder forsvar av et rettferdig, trygt og godt arbeidsliv stiller seg på sidelinjen.

Leserbrev i Stavanger Aftenblad 3. juli

Jan Refsnes, SVs 2. kandidat til kommunevalget shtag;\lsdsemih