Nytt styre i Sandnes SV

Publisert av: sandnes Publisert: 27. januar 2023
Oppdatert: 09. mai 2023
Lesetid: ca. 2 min
Styret i Sandnes SV 2023
Fra venstre: Tore Haye, Astrid Rommerud, Mette K. Haugvaldstad, Anders Refsnes, Eva-Tone Breivik og vidar Ekehaug

Torsdag 26. januar 2023 hadde Sandnes SV årsmøte i Folkets Hus.

Ingrid Fiskaa var invitert for å holde politisk innledning, og fortalte om arbeidet på Stortinget for SVs hovedsaker, fordeling, miljø og internasjonal solidaritet. Naturlig nok var NATO-debatten i SV også et tema.

Leder Vidar Ekehaug var ikke på valg, og fortsetter sitt arbeid for Sandnes SV. Han får med seg Astrid Rommerud som ny nestleder, og Anders Refsnes som nytt styremedlem. Astrid har vært nestleder for Sagene SV. Anders har vært aktiv i Sosialistisk Ungdom. Araz Hanan, ble gjenvalgt som styremedlem, og Mette Haugvaldstad og Linda Pernille Edvardsen, som har lang fartstid i styret, blir varamedlemmer. Styremedlem Eva-Tone Breivik og sekretær Tore Haye var ikke på valg, og fortsetter neste år.

Årsmøtet vedtok en ny arbeidsplan for 2023, der valgkampen blir en hovedaktivitet, sammen med innsats for å øke medlemstallet. Til valgkampen vedtok årsmøtet en valgkampstrategi for å legge til rette for samarbeid om et best mulig valgresultat.

Årsmøtet valgte også et valgkamputvalg som skal ha som mandat å følge opp valgkampstrategien og ha et overordnet ansvar for at de vedtatte tiltakene blir gjennomført, i tett samarbeid med styret, kandidater, og medlemmer som ønsker å bidra i valgkampen.

Årsmøtet vedtok fire uttalelser:
Sandnes SV støtter Kirsti Bergstø som ny leder av SV
Havvind må ikke gå på bekostning av natur og økosystem
Sandnes SV fordømmer Tyrkias gjentatte brudd mot internasjonal rett og menneskerettigheter
Sandnes SV sier nei til monsterturbiner

Til slutt takket Vidar Ekehaug Jan Refsnes, som nå går ut av styret, for lang og god innsats for Sandnes SV.