Årsmøte 2024

Publisert av: sandnes Publisert: 16. januar 2024
Oppdatert: 23. januar 2024
Lesetid: ca. 1 min

Det ordinære årsmøtet for Sandnes SV avholdes onsdag 24. januar 2024, kl 18.00, på Folkets Hus i Sandnes.

Sakspapirer

Innkalling og forslag til dagsorden
5.1 Styrets årsmelding 2023
5.2 Årsmelding fra kommunestyregruppa 2023
5.3 SV økonomiplan 2024 til 2027
5.4 SV tekstforslag budsjett 2024 til 2027
5.5 Oppsummering valgkampen 2023
7 Forslag til arbeidsplan
8 Regnskap 2023 og budsjett 2024
9 Vedtekter
10.1 Uttalelse – Lidelsen til palestinerne må stoppe nå
10.2 Uttalelse – Samarbeid for fremtiden
10.3 Uttalelse – Norge må si nei til EUs nye asylpakt
11 Valg