Nytt styre i Sandnes SV

Publisert av: sandnes Publisert: 02. februar 2024
Oppdatert: 03. februar 2024
Lesetid: ca. 2 min

Bilde av nytt styre i Sandnes SV.

Fra venstre: Araz Hanan, Tore Haye, Vidar Ekehaug, Olav Levin Johansen, Nina Eltervåg, Mette Haugvaldstad, Astrid Rommerud. Anders Refsnes var ikke tilstede. Foto: Jan Kåre Øverland.

Sandnes SV holdt årsmøte 24. januar.

Møtet ble startet med en sterk appell av Rima Kiblawi fra Palestinakomiteen. Rima la vekt på viktigheten av å kritisere Israels handlinger i Gaza, der over 30.000 mennesker har blitt drept. Rima fikk stående applaus etter appellen.

Innleder var Cathrine Grønnevik Raaen, virksomhetsleder for Boligtjenesten i Sandnes, som fortalte om arbeidet med å hjelpe folk med å skaffe seg egen bolig. Flere og flere trenger slik hjelp. Høye boligpriser og høy rente gjør situasjonen vanskeligere. Ventelisten øker. Sandnes trenger flere kommunale boliger, og utleieboliger for å kunne bosette flyktninger.

Årsmøtet vedtok arbeidsplan for 2024 som sier Sandnes SV skal kjempe for politisk gjennomslag for prioriterte saker i arbeidsprogrammet, aktivisere medlemmene og øke medlemsantallet. Sandnes SV skal arbeide for en sterk og tydelig venstreside i Sandnes, og samarbeide med fagbevegelsen, miljøbevegelsen og andre interesseorganisasjoner.

Vidar Ekehaug fortsetter som leder, Astrid Rommerud som nestleder og Tore Haye som sekretær. Anders Refsnes og Araz Hanan fortsetter som styremedlemmer, og vi er glade for å få Nina Eltervåg tilbake i styret. Mette Haugvaldstad og Olav Levin Johansen er varamedlemmer.

Årsmøtet vedtok tre uttalelser:
Lidelsen til palestinerne må stoppe nå
Samarbeid for framtiden
Norge må si nei til EUs nye asylpakt

Årsmøtet vedtok også enstemmig følgende uttalelse:
Årsmøtet i Sandnes SV ønsker Ingrid Fiskaa som Rogaland SVs førstekandidat på Stortinget.

Protokoll