Åpent møte om boligsosialt arbeid i Sandnes

Publisert av: sandnes Publisert: 29. mai 2024
Oppdatert: 29. mai 2024
Lesetid: ca. 1 min

Det er for tiden krevende for kommunene å skaffe boliger til innbyggere som trenger det. Vi skal bosette mange flyktninger samtidig som vi skal hjelpe mennesker med rus og psykiske utfordringer til å skaffe seg bolig. I tillegg skal kommunen skaffe bolig til innbyggere som av andre grunner trenger hjelp, både midlertidig og mer varig.

Sandnes SV inviterer derfor til åpent møte for å se på nye løsninger for kommunen. Vi mener det er viktig at alle har et trygt hjem, enten det er for en kort periode eller mer permanent.

Vi får orientering om hvordan kommunen arbeider med bosetting av de forskjellige gruppene som kommunen har ansvar for. I tillegg kommer daglig leder for boligstiftelsen i Trondheim. Hun vil presentere en spennende løsning med en allmennboligsektor. Fra eiendomsavdelingen i Sandnes får vi mer informasjon om utfordringer i dagens marked, vedlikehold og utskifting mm og vår kommunedirektør Bodil Sivertsen vil avslutte arrangementet.

Møtet er i 1. etasje på Sandnes rådhus onsdag 5 juni klokken 19, gratis inngang og åpent for alle interesserte.

Sandnes rådhus onsdag 5. juni klokken 19 til 21.

Konferansier: Vidar Ekehaug, Lokallagsleder Sandnes SV

Velkommen: Heidi Bjerga, Gruppeleder SV

Kommunale boliger: Cathrine Grønnevik Raaen, Sandnes kommune, boligtjenesten

Allmennboligsektor: Kathrine E. Standal, Daglig leder for Boligstiftelsen i Trondheim

Sandnes Eiendom: Leif Arne Andreassen, Avdelingsleder Forvaltning i eiendom

Tid for spørsmål: Nina Stokke, Formannskapsmedlem SV

Avslutning: Bodil Sivertsen, Kommunedirektør i Sandnes

Gratis inngang

Enkel servering

Alle hjertelig velkommen!