Våre folk

Sandnes SVs kandidater til kommunestyrevalget 2023

1. Kandidat – Nina Stokke
Nina brenner for boligsosialt arbeid, der alle kan få ha et trygt hjem og et godt sted å bo. For å få til dette må vi ha en boligsosial politikk som utjevner forskjeller, slik at kommunen kan bosette vanskeligstilte boligsøkere og at selv de med lav inntekt kan få kjøpt egen bolig. Nina bor på Bogafjell, har 3 voksne døtre, 5 barnebarn og er gift med Bjørn. 

2. Kandidat – Heidi Bjerga
Heidi bor på Ganddal og skal fortsette å arbeide for å utjevne de sosiale og økonomiske forskjellene blant folk i kommunen. I dag lever 1300 barn i fattigdom i Sandnes, slik kan det ikke fortsette. Vi skal og sørge for at alle har tilbud og mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Heidi vil arbeide for gode aktivitetstilbud, nok sykehjemsplasser og ikke minst nok ansatte, slik at alle får en trygg og god alderdom. I tillegg vil gratis trygghetsalarm bidra til at flere kanskje velger å bo hjemme lenger.  

3. Kandidat – Ebbe Helberg
Ebbe er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår i Sandnes. Alle barn og unge trenger gode barnehager og skoler og et godt fritids- og kulturtilbud der de bor.  Han vil jobbe for bedre kollektivtilbud, og er opptatt av at vi må legge til rette for en bærekraftig hverdag og en grønnere utvikling for kommunen vår. Ebbe er 46 år, bor på Hommersåk, er gift og har fire barn. Han jobber som bibliotekar og på fritiden spiller han i rockeband. 

4. Kandidat – Anders Refnes
Anders arbeider for å utjevne forskjeller, bli kvitt matkøene, bevare matjorden og forbedre de kommunale tjenestene for de som trenger det mest. Et grønnere, mer rettferdig og inkluderende Sandnes for fremtiden. En spesielt viktig sak for Anders er at også utsatte grupper med funksjonsnedsettelse skal få tilgang på de tjenestene de trenger for å leve gode og innholdsrike liv. Anders vokste opp på Varatun i Sandnes, bor nå på Smeaheia og jobber som lærer. Han har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen og studerte praktisk pedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet. 

5. Kandidat – Astrid Rommerud
Astrid brenner for rettferdig fordeling og at alle skal ha like forutsetninger i samfunnet – uansett bakgrunn, kjønn og legning. Selv om vi er et stykke på vei, har vi ikke oppnådd likestilling. Kvinner stiller fremdeles dårligere i arbeidslivet enn menn, og altfor mange kvinner opplever vold i nære relasjoner og blir utsatt for seksuell vold. Dette kan vi jobbe med i Sandnes kommune ved å sikre likelønn, hele og faste stillinger, samt et godt krisesentertilbud. Astrid er opprinnelig fra Stange i Hedmark, og har bodd i Oslo hvor hun var aktiv i SV, før hun flyttet til Sandnes. Hun jobber som brukeropplevelsedesigner i et programvareselskap på Bryne. 

6. Kandidat – Fraol S. Adal
Fraol mener det er viktig å anerkjenne bidragene som mennesker med lave ressurser og makt gir til våre lokalsamfunn. Bare slik kan vi skape miljøer som er inkluderende og støtter alle. Ved å gi plass til mennesker, også de med lite ressurser og makt, kan vi skape et inkluderende og rettferdig samfunn der alle kan trives. Kommunen, organisasjoner og institusjoner bør etablere retningslinjer og systemer for å redusere ulikhet og fremme rettferdighet. Dette kan inkludere og gi alle tilgang til ressurser og muligheter, hvis vi tilbyr støttetjenester tilpasset behovene til mennesker med lave ressurser og makt. 

7. Kandidat – Elin Dalen-Rasmussen
Elin er opptatt av (digitalt) personvern, en bærekraftig energi- og kraftsituasjon, datalagring og datasikkerhet i kommunen, og ikke minst kvinnehelse. Elin bor i Åsedalen i Sandved bydel sammen med kone og to hunder (Cockapoo). Hun har en bred yrkesbakgrunn innen offentlig og privat bygg- og anleggsektor, og som løsningsorientert kan hun bli en konstruktiv stemme i utvikling av byen vår. 

8. Kandidat – Jan Kåre Øverland
Jan Kåre mener vi må sørge for at skolene har de ressursene de trenger. Det er en viktig del av det som skal til for at alle barn får en god oppvekst. Jan Kåre mener SFO er en altfor kostbar løsning som bidrar til at mange barn går alene hjem til tomme hus, derfor vil han arbeide for gratis SFO slik at alle kan være med på leken. Jan Kåre bor på Sandved, og er 22 år. 

9. Kandidat – Araz Hanan
Araz stiller til valg for SV fordi hun vil være med å gjøre Sandnes kommune til et bra sted å bo for alle. Hun vil fortsette arbeidet med integrering og inkludering, og mener det er viktig å gi alle muligheten til å skaffe seg egen bolig, selv de som ikke stiller med egenkapital. Hun bor på Varatun, og engasjerer seg for morsmålsopplæring, slik at flyktningene skal klare å forstå landet de er kommet til samtidig som de kan ta med seg sin historie og sitt språk. 

10. Kandidat – Eva-Tone Breivik
Eva-Tone brenner for at alle barn i Sandnes skal ha gode oppvekstvilkår, og vil arbeide for at ingen barn skal vokse opp i fattigdom. Vi i SV vil prioritere barnehagene og skolene slik at de har nok kvalifiserte voksne tilstede, både pedagoger og fagarbeidere. Vi må styrke laget rundt barna i barnehagen og skolen, og barn og unge som sliter, skal få den hjelpen de trenger når de trenger den. Eva-Tone bor i Kleivane, er gift med Helge og har tre barn i alderen 7 -14 år. 

Resten av kandidatlisten

11. Tore Haye, Ganddal
12. Ernst Schønborg, sentrum
13. Lars Erik Berland, Håbamyrå
14. Mette Kristine Haugvaldstad, Skaramarka
15. Linda Pernille Edvardsen, Sandved
16. Lars Erik Hoff, Aspervika
17. Inger Johanne Falk Vanvik, Akselhagen
18. Helge Line Aasland, Kleivane
19. Olav Wiik, Forsand
20. Ann Bente Rindal, Stangeland
21. Trond Even Ravndal, Stangelend
22. Osvald Ragnvald Mæhle, Håbet
23. Monika Anna Røthle, Trones
24. Gina Horve Osaland, Ims
25. Lisa Evensen, Sandvika
26. Nils Steinar Dyvik Melbø, Kylles
27. Elbjørg Kyllesø Melbøe, Kylles
28. Midia Abdul Nabi, Hana
29. Benedicte Knutzen, Trones
30. Jan Robert Krohn, Helmikshagen
31. Dina Lutsi Sandvoll, Varatun
32. Olav Levin Johan Johansen, Ganddal
33. Kaisa Ingersdatter Ingilæ, Skaramarka
34. Jeanette Stangeland Løvik, Rugdeveien
35. Ann-Kristin Veen Hansen, Sandved
36. Eirin Aske, Skeiane
37. Sigbjørn Fjelde, Hommersåk
38. Grete Johanne Ikdahl Refsnes, Trones
39. Vidar Magne Ekehaug, Hove
40. Gerardo Osorio Diaz, Soma
41. Hamdan Kyaw Naing Anwar, Myra
42. Erland Bræin, Sandved
43. Torbjørn Bakker, Sandved
44. Torbjørn Hertel-Aas, Trones
45. Sondre Einarsen Nordfonn, Buggeland
46. Hilde Dorthea Nesvåg, Øygard
47. Tryggve Slettebø, Lura
48. Arvid Sandal, Hommersåk
49. Jan Refsnes, Trones