SVs alternative budsjett

Publisert av: reber.roald.iversen Publisert: 15. desember 2020
Oppdatert: 15. desember 2020
Lesetid: ca. 2 min

I år som i fjor, i forfjor og året før det har SV prioritert de ansatte i vårt budsjettforslag, fordi det kommer alle innbyggerne til gode gjennom våre tjenester. Det er mange kreative og omsorgsfulle ansatte med god kompetanse som bidrar til at elevene kommer seg gjennom skolehverdagen og at ungene får oppfølging og omsorg i barnehagen. Ansatte som sørger for at de som trenger besøk av hjemmetjenesten får hjelpen de trenger og ikke minst at de som er på våre bo- og aktivitetssenter får omsorgen og pleien de trenger.

Her kan du lese innleggene Heidi og Jan hadde under budsjettdebatten. I tillegg finner du SVs alternative budsjett, våre tekstforslag og våre prioriteringer for den ekstra frivilligmillionen vi fant plass til i vårt alternative budsjett:

Gruppeleder Heidi Bjerga sitt innlegg i handlings- og økonimoplanen

Sandnes SVs Jan Refsnes sitt innlegg i handlings- og økonomiplanen

Sandnes SVs prioriteringer i handlings- og økonomiplanen

Tekstforslag i forbindelse med handlings- og økonomiplanen

Fordeling av frivilligmillionen

Vi legger eiendomsskatten på 1 promille med et bunnfradrag slik at kostnaden blir den samme for barnefamiliene pr år, som de ville fått med økte kostnader for SFO og barnehage. Har familien flere barn vil de faktisk få mindre utgifter. Vi tror at foreldrene foretrekker et godt tilbud, og vil være med på spleiselag gjennom eiendomsskatt i stedet for å betale en økning på 150 kr pr/mnd i SFO og kr 95 i barnehage og samtidig få et dårligere tilbud.