Et budsjett for dyrtiden.

Publisert av: heidi.bjerga Publisert: 20. desember 2022
Oppdatert: 20. desember 2022
Lesetid: ca. 1 min
Gruppeleder Heidi Bjerga

Sandnes SV har prioritert sosial utjevning i denne budsjettbehandlingen. I ei tid hvor folk står i matkø for å klare seg gjennom dagene, må vi gjøre omprioriteringer. Vi må sørge for at alle våre innbyggere kan klare seg, og forsørge seg og sin familie. Noen av våre innbyggere er avhengig av NAV og økonomisk sosialstønad for å klare seg. Tiden vi er inne i, rettere sagt, dyrtiden vi er inne i, rammer mange hardt. Vi har sett mennesker på debattprogram på NRK og i avisoppslag, som forteller om den fortvila situasjonen de lever under. Og som rammer barn og unge hardt. Vi hører at foreldrene prøver å skjerme barna ved å la være å spise, slik at barna blir sikret mat. Det kan ikke fortsette slik.

Her kan du se Sandnes SVs alternative forslag til handlings- og økonomiplan for 2023 til 2026

sv-handlings-og-okonomiplan-2023-til-2026Last ned
sv-tekstforslag-budsjett-2023-til-2026-181122Last ned
innlegg-kommunestyret-121222Last ned