Godt resultat for Sandnes SV

Publisert av: heidi.bjerga Publisert: 13. oktober 2023
Oppdatert: 13. oktober 2023
Lesetid: ca. 1 min

En lang og hektisk valgkamp er over, og Sandnes SV fikk tre representanter i kommunestyret. Ebbe Helberg, Nina Stokke og Heidi Bjerga skal representere SV i kommunestyret de neste fire årene.

Varalisten er hele seks personer: Astrid Rommerud, Eva-Tone Breivik, Anders J. Refsnes, Jan Kåre Øverland, Elin Dalen Rasmussen og Araz Hanan. De skal også være aktivt med i arbeidet framover som medlem at utvalg eller vara til hovedutvalgene.

Vi fikk 5,1 prosent i valget, en økning fra 4,5 i 2019, og 2,5 i 2015. Nå skal våre folkevalgte sette SV-stempel på politikken framover. Nina Stokke skal være i formannskapet og utvalg for by- og samfunnsutvikling. Heidi Bjerga skal være i kommuneplanutvalget, Ebbe Helberg i kultur og oppvekstutvalget og Astrid Rommerud skal være i idrett, miljø og teknisk.

Etter valget har det pågått forhandlinger, som tilslutt endte med H og Frp i posisjon med 25 representanter. Det betyr at hele ni parti er i opposisjon, Ap, KrF, SV, INP, Sp, V, MDG, Rødt og Pp. Det er tilsammen 24 representanter, så det er et knapt flertall for posisjonen.

Sandnes SV sine folkevalgte skal jobbe for å få gjennomslag for vårt arbeidsprogram. Det ble vedtatt på årsmøtet vårt i januar https://sandnes.sv.no/vi-mener/, og vil samarbeide med styret og medlemmer, organisasjoner og fagforbund for å fremme vår politikk.