Et budsjett for utjevning og rettferdig fordeling

Publisert av: heidi.bjerga Publisert: 14. desember 2023
Oppdatert: 14. desember 2023
Lesetid: ca. 2 min
Fra venstre: Ebbe Helberg, Nina Stokke og Heidi Bjerga

Årets budsjettdebatt er over. SVs alternative budsjett prioriterte utjevning og rettferdig fordeling. 1 600 barn i Sandnes lever i familier med vedvarende lav inntekt. Foreldre står i matkø for å skaffe mat på bordet, og er avhengig av at organisasjoner har mat til utdeling. Langsiktig løsning er ikke mer penger til organisasjonene, men økt støtte til mennesker som mottar økonomisk stønad, slik at de kan velge hva de vil handle. Vi satte av flere midler til økt aktivitet for personer som bor i omsorgsboliger, og vi prioriterte å sikre boliger i kommunal regi, for sårbare mennesker som trenger hjelp til å skaffe seg et sted å bo.

Vi la fram et budsjett hvor vi satser på flere ansatte, økt fokus på videreutdanning og omskolering, flere lærlinger, gratis SFO og økt satsing på biblioteket blant annet.

Vi la inn gratis trygghetsalarm til alle, flere læremidler til skolene, styrket tiltak rettet mot ungdom, økt satsing på vekst- og attføringsbedriftene og ikke minst gratis helsehjelp til ureturnerbare flyktninger.

I løpet av perioden prioriterer vi flere boliger til personer med nedsatt funksjon, vi bygger sykehjem i kommunal regi og framskynder Lunde BOAS, og oppgraderer Varatun neste år i stedet for i 2027. I tillegg bygger vi B35-skole på Riska. H og FrP kuttet 80 millioner i boligsosial handlingsplan, det mener vi er uforsvarlige kutt, og har derfor beholdt hele satsingen. Vi kuttet ikke i klimatiltakene, slik posisjonen gjorde. De tok ut hele 32 millioner. Vi har ikke tid til å vente på de rette tiltakene, vi må gjøre dem nå.

Heidi, Nina og Ebbe holdt gode innlegg i kommunestyret. Her kan du lese innleggene, og se vårt alternative budsjett:

sv-okonomiplan-2024-191123-1Last ned
SV Tekstforslag budsjett 2024 til 2027 151123Last ned
Innlegg kommunestyret 111223Last ned
Innlegg Nina 111223Last ned
Innlegg EbbeLast ned